Mannen som sparket bein på Carl I. Hagens folketrygdreform

I 1989 ble boken "De gamle er eldst!" utgitt. Dette var resultatet av et nært samarbeid mellom Ingar Roggen og Finn Deichmann-Johannessen som tidligere hadde studert sosiologi, og som sammen med flere gode krefter var med å dra i gang "Prosjekt Eldredemokrati". Formålet var å skape et nytt alternativ til de to etablerte modellene for eldrepolitikken: Avskrivningsmodellen og Omsorgsmodellen. Les boken her: De gamle er eldst! (ISBN 82-90881-00-2).