Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Solidaritet behandler personopplysninger.

Målet med denne personvernerklæringen er å gi deg overordnet informasjon om Solidaritets behandling av personopplysninger.

Solidaritet v/leder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Oversikt over innholdet i erklæringen:

  1. Når behandler vi personopplysninger?
  2. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?
  3. Publiseringsplattform og informasjonssikkerhet
  4. Utlevering av personopplysninger
  5. Dine rettigheter som registrert hos oss

1. Når behandler vi personopplysninger?

Vi behandler hovedsakelig personopplysninger når du registrerer deg på dette nettstedet, og når du bruker funksjoner som vi har gjort tilgjengelig på nettstedet.

Behandlingsgrunnlaget for vår behandling av personopplysninger er EUs personvernforordning (GDPR) artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke). Når du registrerer deg som bruker på nettstedet, må du angi at du samtykker til behandlingen.

Personopplysningene lagres så lenge du er registrert som bruker av nettstedet. Du kan når som helst slette din konto her. Da vil din bruker bli slettet, og alle ytringer du har skrevet her vil ikke lenger være knyttet til din person, men i stedet ha “Avsluttet konto” som forfatternavn.

I den grad personopplysninger publiseres på nettedet (typisk i aktuelle artikler, foruminnlegg og kommentarer) er dette hjemlet i Personopplynsingsloven § 3 (behandling av personopplysninger utelukkende for journalistiske formål eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer).

Solidaritet benytter e-post i sin kommunikasjon med publikum. Personopplysninger som fremkommer av e-postutveksling vil bli lagret i vårt e-postsystem. Vi sender ikke særlige kategorier (sensitive) personopplysninger med e-post.

2. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Personopplysninger lagres i databasen på dette nettstedet inntil du sletter din konto her. Personopplysninger lagret i vårt e-postsystem vil bli lagret med mindre du særskilt ber om at disse slettes. Dersom du retter en henvendelse til oss og ber oss om å slette e-post vil dette skje med mindre fortsatt lagring har behandlingsgrunnlag i EUs personvernforordning. Dette kan for eksempel være artikkel 9 nr. 2 bokstav f (nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

3. Publiseringsplattform og informasjonssikkerhet

Vår publiseringsplattform (solidaritet.partiet.no) er utviklet av Hannemyr Nye Medier AS, som er vår databehandler. Databehandleravtale ble inngått 1. oktober 2020. Som behandlingsansvarlig skal Solidaritet v/leder sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet for å ivareta konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Publiseringssystemet er underlagt streng tilgangskontroll og det er utarbeidet egne sikkerhetstiltak, rutiner for håndtering av personopplysninger og sikkerhetsmål- og strategier.

Nettstedet er kun tilgjengelig via sikker (kryptert) oppkobling. Det innebærer blant annet at all informasjon som sendes mellom brukere og nettstedet, inklusive brukernavn og passord, ikke kan fanges opp av andre som avlytter nettet.

Passord lagres utilgjengelig for utenforstående, og en avtrykksalgoritme er benyttet som ekstra beskyttelse av passord.

Nettstedet benytter publiseringsverktøyet Drupal. Databehandler kjører jevnlig sikkerhetsoppdateringer og følger raskt opp hvis det oppdages sikkerhetshull.

Det er også utarbeidet egne sikkerhetstiltak, sikkerhetsmål- og strategier for nettsstedet for å ivareta informasjonssikkerheten.

CDN og 3. parts front-end ressurser

Ved bruk av CDN og 3. parts front-end resursser kan personopplsyninger utleveres direkte fra din nettleser og til ressursleverandøren. Personopplyningene utleveres ikke til solidaritet.partiet.no, men siden bruk av denne typen ressurser påvirker ditt personvern gjør vi likevel rede for hva dette innebærer, slik at du kan velge om, og på hvilken måte, du vil benytte deg av netstedet.

Nettstedet benytter Google Fonts API for å hente inn fonter (skriftsnitt) tilpasset web. Dette innebærer at nettleseren din kan henvende seg til Google og at Google har mulighet til samle inn informasjon om deg som befinner seg i forespørselen (i praksis: tidspunkt, IP-adresse, nettleserversjon og hvilken nettsideside henvendelsen refereres fra).

Nettstedet benytter Youtube.com som CDN til å levere video. Dersom du velger å se på video på nettstedet innebærer det at nettleseren din kan henvende seg til Youtube og at Youtube har mulighet til samle inn informasjon om deg som befinner seg i forespørselen (i praksis: tidspunkt, IP-adresse, nettleserversjon og hvilken nettsideside henvendelsen refereres fra). Dersom du ikke ønsker at slike opplysninger behandles av Youtube, må du avstå fra å se på video på nettstedet. Youtube eies av Alphabet (Googles morselskap) som må antas også å ha tilgang til de personopplysninger du utleverer til Youtube.

Nettstedet benytter ingen andre CDN (Content Delivery Network) enn Youtube og overnevnte Google Fonts API.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Solidaritet.partiet.no benytter som de fleste andre nett-tjenester informasjonskapsler. Informasjonskapsler er informasjonsfiler som blir liggende igjen i nettleseren for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko, men solidaritet.partiet.no vil ikke fungere uten. Behandlingsgrunnlaget for dette er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav f som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenester på nettstedet til å fungere. Våre informasjonskapsler benyttes ikke til noen form for sporing. Ingen personidentifiserende opplysninger befinner seg i informasjonskapsler som settes når du besøker Solidaritet.partiet.no.

Alle informasjonskapsler vil bli automatisk slettet etter standard utløpstid (angitt nedenfor). I tillegg kan du selv når som helst slette alle informasjonskapsler satt av Solidaritet.partiet.no. Når en informasjonskapsel slettes vil all informasjon lagret i den bli slettet.

Cookie (navn) Standard utløpstid Domene Formål
Raden under gir en oversikt over informasjonskapsler som benyttes på solidaritet.partiet.no når du besøker nettstedet uten å være innlogget:
has_js Nettleserøkta partiet.no Brukes for å holde rede på om din nettleser kan benytte Javascript.
Raden under gir en oversikt over informasjonskapsler som benyttes på solidaritet.partiet.no når du besøker nettstedet som innlogget bruker:
SESSid Nettleserøkta, eller etter 24 dager dersom du ikke logger ut. partiet.no Brukes for å holde rede på at du er innlogget, og de valg du har gjort mens du har vært innlogget. (Der id er en unik identifikator.)

Dersom du ønsker kan du avvise eller slette informasjonskapsler som beskrevet av Nettvett.no: Slik administrerer du informasjonskapsler.

4. Utlevering av personopplysninger

Solidaritet utleverer ingen personopplysninger til noen tredjepart, med mindre utleveringen har behandlingsgrunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav c (rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige).

5. Dine rettigheter som registrert hos oss

Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

  1. Å få bekreftet om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, få innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen
  2. Å få korrigert eventuelle uriktige personopplysninger om deg ved retting eller supplering
  3. Å få personopplysninger om deg selv slettet i noen situasjoner
  4. Å protestere eller kreve at vi i noen situasjoner begrenser behandlingen av personopplysninger om deg
  5. Å motta personopplysninger om deg til deg selv eller til annen behandlingsansvarlig dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt (dataportabilitet)

Du kan lese mer om dine rettigheter på: datatilsynet.no.

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@partiet.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Henvendelser vedrørende personvern må dreie seg om Solidaritets egen behandling av dine personopplysninger. Dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i hvilke egne personopplysninger som blir behandlet av Solidaritet.