Stortingsprogram for Elektronisk Solidaritet 2021-2025

Elektronisk Solidaritet er et kunnskapsparti med et brennende engasjement for at fremtiden må planlegges og bygges for fremtidige generasjoner som må ta med seg på veien, en varslet eldrebølge, klimaforandringer og et arbeidsliv som vil kreve stor omstillingsevne og kompetanseheving.

Norge er et langstrakt land med kyst, innland og by, og med en stolthet over at vi med våre velferdssystemer har høy tillit mellom alle parter og til hverandre.

Tematikken er for viktig til å defineres av de få, og vi inviterer alle til dialog. Vi har en visjon om det norske samfunnet, der mennesket, sosialt og den norske solidariske velferdsmodellen er tett integrert med smarte systemer og den digitale økonomien. Sammen skal vi bygge felles “motorveier” inn i fremtiden med grunnpremisset at alle norske innbyggere har frihet, likhet og solidaritet uavhengig av sosial rang, etnisitet, økonomi eller kapasitet.

Innbyggerreisen for den norske statsborgeren skal gi universell tilgjengelighet til de samme mulighetene og rettighetene under hele reisen, der ingen skal leve under fattigdomsgrensen.

Vi vil ha et arbeidsliv der robotene tar de tunge og slitsomme jobbene, slik at det i fremtiden frigjøres tid for individet og samfunnet til å videreutvikle informasjonssamfunnet.

Det er et hovedpremiss at næringslivet, som består av store industriaktører, SMB og start-ups, incentiveres til å skape arbeidsplasser slik at flest mulig kan delta i arbeidslivet.
Norge står i en utmerket posisjon til å innta ledende posisjoner innenfor en rekke sofistikerte kunnskapsområder. Vi vil investere i kunnskapsklynger og tilrettelegge for etablering av nye industrier. Vi vil tilrettelegge for økt internasjonal eksport og handel.

Vårt politiske rammeverk er basert på den norske parlamentarismen.

1. Grønn vekst: Psykososial balanse i befolkningen, økonomisk lønnsomhet, bærekraft
2. Bolig- og transportutvikling som sikrer trygge og miljøvennlige hjem for folk flest
3. Naturforvaltning og felles ressurser må sikres med smart og bærekraftig styring
4. Klimaberedskap - vi må sikre en vitenskapelig og kunnskapsbasert kartlegging for landets nasjonale beredskapsplan
5. Aktivt, innovativt og konkurransedyktig næringsliv - SMB og start-ups står per idag for etableringen av de fleste nye arbeidsplasser og de neste tiårene. Det må investeres i “SMB-industrien” og tilrettelegges for en offentlig digital økonomisk transaksjonsplattform som integreres med internasjonal handel. Standardisering vil sikre tilgjengelighet og deltagelse i den digitale økonomien for kyst, innland og by.
6. Vi må tilrettelegge for at alle skal kunne delta i det digitale informasjonssamfunnet på lik linje. Til tross for at vi er godt utbygget med digitale løsninger viser ferske tall at 10% av befolkningen ikke er tilstrekkelig digitale fordi de enten mangler kunnskap eller tilgang
7. Ingen skal noensinne leve under fattigdomsgrensen. Borgerbolig og grunninntekt når du trenger det.

Ta selv en kvalitetskontroll av vårt politiske opplegg. Klikk deg inn på vårt FORUM. Det viser de 7 områdene hvor Regjeringen gjennomfører Stortingets politiske vedtak. Sammenlikn med Stortingets og Regjeringens hjemmesider. Match.