Den kuleste duden på Software 2019?

Møt Ingar «Robot Hood» Roggen (85). Ingar er antagelig den eldste deltakeren på Software 2019, men også en av de skarpeste folka du møter der. 85-åringen er en av pionérene i europeisk sosioinformatikk, og er i dag i ferd med å starte et nytt politisk parti under slagordet «Robot Hood vil skape verdier, og fordele dem rettferdig».